ПОГРЕБАЛЕН РИТУАЛ

(Превод от Калоян Игнатовски)

Под копринения саван

татко лежи с една вдовица.

Облаците блестят сини на фона на

бялото небе.

Гъмжащият кошер на

смазаните сърца:

мащехата щастливо им

приготвя блудкава отвара.

Древното семейство – татко,

майка и двете дъщери –

вече е напълно непотребно.

Под копринения саван

татко и вдовицата лежат

като две хвърчила в земята.

Франсоаз Рой